Organisation

Organisationsdiagram

Bornholms Lufthavn er en statslufthavn, hvis administration drives af Trafikstyrelsen, mens lufthavnen selv driver sin operationelle drift.

Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler, normer og bestemmelser vedr. luftfartens sikkerhed og security-aktiviteter. 

Senest opdateret 23-08-2023