Takster og afgifter

Få et overblik over de forskellige bestemmelser for lufthavnsafgifter på denne side.

Almindelige bestemmelser

For luftfartøjer der benytter Bornholms Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ.

Stk. 2. Alle afgifter er angivet eksklusive moms.

Stk. 3. Afgifterne tillægges moms efter de til enhver tid gældende lovbestemmelser.

Startafgifter

Beregnet på grundlag af luftfartøjets størst tilladte startmasse i henhold til luftdygtighedsbeviset/flyvehåndbogen betales for hver start følgende:

  Pr. påbegyndt 1.000 kg Mindste afgift
Luftfartøjer til og med 2.000 kg   Kr. 66,00
Luftfartøjer over 2.000 kg Kr. 36,00 Kr. 168,00

Passagerafgifter

Der betales ikke passagerafgifter ved benyttelse af Bornholms Lufthavn. 

Opholdsafgifter

For et luftfartøjs ophold på lufthavnen i det fri betales for hver påbegyndt 24 timers periode ud over de 6 første timer en opholdsafgift for hver påbegyndt 1.000 kg af luftfartøjets størst tilladte startmasse i henhold til luftdygtighedsbeviset/flyvehåndbogen.

Opholdsafgift for hver påbegyndt 1000 kg

10.00 kr.

Minimumsafgift  36,00 kr.

Stk. 2. Opholdsafgifter kan, når der er tale om leje for en periode, der ikke er kortere end én måned, afløses af en lejeafgift, der fastsættes efter overenskomst med lufthavnen.

Lejeafgiften erlægges forud og tilbagebetales ikke, selvom opholdet kommer til at strække sig over en kortere periode. Fremleje er ikke tilladt.

Åbningsafgifter

Åbning uden for normal åbningstid

1.250,- kr. pr. påbegyndt time

Åbning uden for normal åbningstid

der kræver brandberedskab
 3.100,- kr. pr. påbegyndt time

 

Åbningstider uden for normal åbningstid: For åbning og benyttelse af lufthavnen uden for normal åbningstid betales en afgift pr. påbegyndt time fra det tidspunkt, hvor lufthavnen efter anmodning åbnes, og til flyhandling m.v. er tilendebragt, eller til lufthavnens normale åbningstid. Kræver gældende bestemmelser brandberedskab, eller er dette rekvireret, er afgiften højere. Se lufthavnens åbningstider her.

 Stk. 2. Åbningsafgift betales for hvert enkelt luftfartøj, uanset om lufthavnen i forvejen er rekvireret åbnet.

Stk. 3. Rekvireres lufthavnen åbnet for samtidig benyttelse af flere luftfartøjer tilhørende samme luftfartsselskab, betales kun én afgift pr. påbegyndt time, beregnet efter det luftfartøj, for hvilket der skal betales den højeste afgift.

Stk. 4. I tilfælde hvor lufthavnen er varslet om åbningen 30 dage i forvejen, nedsættes åbningsafgiften med 25%.

Handlingsydelser

Platformtjeneste (airside)                

(Kontakt lufthavnen for info)

Passager ekspedition (landside)

 (kontakt lufthavnen for info)

Marshall

492,00 kr.

Supplerende ydelser

Deicer priser     

Aeicing              

  35,72 kr.

Anti-deicing

  50,28 kr.

Heater GPU AXA 28V

54,36 kr.

Heater GPU diesel

(kontakt lufthavnen for info)

Heater GPU 115V

(kontakt lufthavnen for info)

Trappe               

(kontakt lufthavnen for info)

Toiletservice     

(kontakt lufthavnen for info)

Vand

(kontakt lufthavnen for info)

Cleaning

(kontakt lufthavnen for info)

 Fuel priser

Find vejledende priser fra Shell Aviation i DKK/L her.