Whistleblowerordning

Her finder du Trafikstyrelsens whistleblowerordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Bornholms Lufthavn.

Ordningen er henvendt til eksterne interessenter som f.eks. borgere, virksomheder, ansøgere, certifikatholdere, tilsynsobjekter, leverandører, konsulenter og andre med relation til Bornholms Lufthavn, og til medarbejdere internt i lufthavnen.   

Du kan indberette:

  • økonomisk kriminalitet: bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.
  • myndighedsudøvelse: bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd, magtfordrejning mv.
  • miljø: væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.
  • arbejdsmiljø og sikkerhed: overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.
  • andet: grov chikane, herunder af seksuel karakter, brud på love og internt fastsatte regler.

Trafikstyrelsen præciserer, at forhold om hændelser i luftfart, der er pligt til at indberette til Trafikstyrelsen efter EU-forordning nr. 376/2014 eller BL 8-10, skal indberettes via nederste link.

Sådanne hændelser bør ikke samtidig indberettes igennem whistleblowerordningen.

Gå til Whistleblowerordningen (nyt vindue)


Gå til indberetninger efter EU-forordning nr. 376/2014 eller BL 8-10 (nyt vindue)

Statsstøtte

Bornholms Lufthavn modtager godkendt statsstøtte i henhold til SGEI-rammebestemmelserne.
Statsstøtten fremgår som en bevilling på Finanslovens § 28.56.03.

Senest opdateret 25-02-2022