Renovering af asfalten

Publiceret 20-08-2020

Lufthavnen foretager I øjeblikket renovering af asfalten på Taxivej C og A samt i området ved den gamle terminalbygning. Den gamle asfalt bortfræses, der udlægges nyt slidlag og graves samtidig ud til nye drænledninger, langs de berørte Taxiveje.